Almanya

Published on Ekim 18th, 2020

0

ADHF 40. kongresi gerçekleştirildi


Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF)’nin 40. Kongresi dün Ludwigsburg Alevi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

Kongrenin açılış konuşmasını federasyon eş dönem sözcüsü gerçekleştirdi. Sözcü konuşmasında, emperyalist-kapitalist sistemin krizine ve insanlık üzerindeki yıkımına değindi. Tek kurtuluşun ve alternatifin sosyalizm olduğuna dair vurgular yaptı. Kongre tarihinin 17 Ekim olmasının tesadüfi değil bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti. Ekim devriminin yıldönümünde vermek istedikleri mesajın, yeni ekim devrimlerinin mücadelesi içinde olduğumuz ve olmamız gerektiği olduğunu söyledi ve bu duygularla kongreyi selamlayarak konuşmasını bitirdi.

   Konuşma ve delege tespitinin ardından divan seçildi ve gündemlere geçildi. İlk gündem olarak siyasi taslak okundu ve tartışıldı. Önemli eleştiriler ve tartışmaların olduğu bu gündem, federasyon yönetimin toparlama konuşması ve raporun onaylanmasıyla sona erdi.

   İkinci gündem olarak faaliyet raporu okundu. Pratik faaliyet, kollektif çalışma ve kitle ilişkilerine yönelik önemli tartışma ve eleştirilerin olduğu bu gündemde dost ve devrimci kurumların kongreye mesajları da okundu. Birlikte mücadele ve dayanışma eksenli olan bu mesajlar olumlu tepki aldı ve alkışlandı. Mesaj ileten kurumlar şunlardı: ATİF, AGİF, SYKP, MLPD, SMF

   Faaliyet raporunun da onaylanmasından sonra üçüncü ve dördüncü gündemler olarak, denetim kurulu raporu ve mali rapor okundu. Bu iki raporun da onaylanmasıyla birlikte yeni yönetim kademesinin seçimine geçildi. 7 kişi yönetim kuruluna, 3 kişi de denetim kuruluna seçildi.

   En son gündem olan dilek ve temenniler kısmında, yeni yönetime başarılar dilendi ve faaliyeti hep birlikte büyütmek temenni edildi.


ADHF’nin kongre çağrısı şöyleydi:

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu’nun 40. Kongresine çağrı!

Emperyalist ve Kapitalist sisteme karşı örgütlenelim, Sosyalizm mücadelesini yükseltelim!

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu, 40. Kongresini 17 Ekim 2020′ de Stuttgart’ta gerçekleştirecektir.

Dünyada sınıf mücadelesinin keskinleşerek sürdüğü, farklı coğrafyalarda, ezilen, horlanan, ötekileştirilen emekçilerin sokaklarda kapitalist ve emperyalist sisteme karşı mücadele ettiği bir tarihsel süreçten geçiyoruz.

Bu sürecin en belirgin özelliği, devrimci durumun dünya genelinde ivme kazandığı, her an patlamaya gebe hareketlerin kapıda olduğu gerçeğidir. Bu gerçeklik, sömürge ve yarı sömürge ülkelerin ötesine geçmiş, en gelişmiş teknolojinin, toplumsallaşmış üretimin son boyutta olduğu kapitalist ve emperyalist ülkelerin merkezini içine alan geniş bir kitle hareketlerini kapsamaktadır. Fransada sarı yelekliler, Amerikada ırkçılık karşıtı gösteriler, Avrupada anti faşist kitle hareketi başlıca belirtilerdir.

Son süreçte, corona pandeminin dünya genelinde ezilen halklar ve ekonomi üzerinde yarattığı etki, hakim sınıfların ezilenlere karşı uyguladığı askeri, siyasal ve ekonomik baskılar, emekçi halkın nezdinde emperyalist sistem ve hakim iktidarların çöküşünü göstermektedir.

Üstte belirtiğimiz koşulların kendiliğinden değişme ve dönüşme imkanı bulunmamaktadır, bu sürece ve toplumsal duruma, sosyalizm lehine müdahale eden örgütlemelerin de sürekli güncel koşulları dikate alarak yenilenmeleri zorunludur.   Bu   örgütlemeler olmadan emperyalist ve kapitalist sisteme karşı bireysel mücadelenin fazla bir başarısı söz konusu değildir. Örgütlenerek, kurumlarımızı yaşatarak, her türlü gerici saldırıya karşı zafer kazanacağız.

Zaferi taçlandırmak için Emperyalist ve Kapitalist sisteme karşı örgütlenelim, ADHF 40. Kongresine katılalım, Sosyalist mücadeleyi yükseltelim.

Kongre Yeri ve Tarih:

17 Ekim 2020 (Cumartesi)

Saat: 13.00

Demokratisches  Kültür Zentrum

Wilhelmstr.  45

71638 Lüdwigsburg

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu


Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)’nin ADHF’nin 40. Kongresine yolladıgı mesaj:

Sevgili yoldaşlar;

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu’nun ‘’Emperyalist ve Kapitalist Sisteme Karşı Örgütlenelim, Sosyalizm Mücadelesini Yükseltelim’ ’şiarı ile gerçekleştirmiş olduğu 40’ıncı olağan kongresini olağanca coşkumuz ve yoldaşlık duygularımızla selamlıyoruz. Kongrenin şiarında da belirtildiği gibi bugün emperyalist-kapitalist sisteme ve tüm burjuva gerici dünya ’ya karşı çıkmak, örgütlenmek, mücadele etmek ve sosyalizm bayrağını yükseltmek tarihin bizlere yüklemiş olduğu devrimci bir görev ve zorunluluktur.

Almanya’da 40 yılı aşkındır göçmen işçi ve emekçilerin demokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel talepli mücadelesinin önemli platformlarından biri olan ve bu mücadele perspektifini devrim ve sosyalizm ufkuyla birleştiren Almanya Demokratik Haklar Federasyonu’nun gerçekleştirmiş olduğu bu kongresiyle, geçmiş bütün devrimci, demokratik kazanımlarını ve mücadele zeminini daha da ileri bir düzeye taşıyarak sosyalizm mücadelesini yükselteceğinden kuşkumuz yoktur.

Sevgili yoldaşlar;
Değişik mücadele zeminlerinden aynı hedefe varmanın ve aynı tarihsel devrimci birikimler ve köklere sahip olmanın bizlere yüklemiş olduğu tarihsel devrimci sorumluluk bilinci ve kararlılığı ile bir adım dahi olsun geri durmadan, emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı mücadele kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.
Koyu faşist kuşatma altında mücadele yürüttüğümüz Türkiye-Kuzey Kürdistan’dan sizlere umut, direniş, kavga ve sosyalizm haykırışlarımızı ve kararlılığımızı yolluyoruz. Umutsuzluğa ve kararsızlığa asla kapılmadan bu koyu faşist cenderenin paramparça edilerek yıkılacağından zerre kadar kuşkunuz olmamalıdır.

Sevgili yoldaşlar,
Kongremizin başarıyla gerçekleşmesini bir kez daha umut ederek, sizleri en içten ve kararlı devrimci coşkumuz ve mücadele azmimizle selamlıyoruz.
Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!
Mutlaka kazanacağız!

Sosyalist Meclisler Federasyonu
17 Ekim 2020

Tags: , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑