Kadın

Published on Eylül 22nd, 2021

0

DEMOS raporu barışa kadın ve lubunyalar odağında bakıyor

DEMOS’un “Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” araştırma raporu yayında.

“Barış sadece silahların susması değildir. Silahlı çatışmanın olmadığı birçok yerde kadınların cinsel, fiziksel şiddet, ayrımcılık, yoksulluk, zorunlu göç, emeğinin sömürülmesi vb. gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını da biliyoruz.

“O açıdan kadınlar açısından barış içinde yaşama talebi aynı zamanda karşılaştıkları bu ve daha birçok sorun alanının çözülmesi anlamına gelmektedir… Kadınlar açısından silahların sustuğu güvenli bir alanda yaşam kurmak önemli bir talep olmakla birlikte gerçek anlamda bir barış ortamının sağlanması için uzun soluklu bir mücadelenin gerektiğinin de bilincindeler…”

Kürt Kadın Hareketi’nden bir kadın…

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği’nin (DEMOS) “Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” araştırma raporu yayında.

Raporu, Güley Bor, Güneş Daşlı ve Nisan Alıcı yazdı. Araştırma raporunda, Türkiye’de barış mücadelesi yürüten kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin barış anlayışlarını ve mücadele pratiklerini, Türkiye’de Kürt sorununa dayalı çatışmanın barışa evrilmesi için gerçekleşmiş çözüm sürecini merkeze alarak inceleniyor.

2013-2015 yılları arasındaki çözüm süreci etrafında barış çalışmaları yürütmüş farklı kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden katılımcılar ile yapılan derinlemesine mülakatlar ile toplumsal cinsiyet odağına sahip örgütlerin barış mücadelesi deneyimlerine de odaklanılıyor.

Araştırmacılar, rapor ile hem toplumsal cinsiyet ve barış ilişkisi çerçevesinde önemli buldukları bazı kavramları tartışıyor, hem de barış umudunun en yoğun olduğu döneme toplumsal aktörler gözünden bakarak ileride oluşabilecek süreçler için bir kayıt bırakmayı hedefliyor.

Raporun sonuç bölümünden

Bu araştırma ve daha önceki çalışmalarımız gösteriyor ki, kadınların ve lubunyaların gündemini barış süreçlerine dahil etmek ve barış süreçlerinde aktif özneler olarak yer almalarını sağlamak için ortak hareket etmeleri elzem.

İçinden geçtiğimiz dönem, farklı ideoloji, toplumsal cinsiyet anlayışı ve politika yapma biçimlerinden gelen ve barış mücadelesinin önemine inanan kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin barış talebi etrafında hızlı ve somut taleplerle bir araya gelmenin yolları üzerinde birlikte düşünmesi için iyi bir fırsat olabilir.

Temas alanlarını artırmanın temel yollarından biri bu hareketlerde örgütlü kişilerin fiziksel olarak, güven içinde ve kaynak yetersizliklerine ilişkin endişelerden arınmış olarak bir araya gelmesini sağlamak. Görüştüğümüz pek çok katılımcı birkaç yıl önce kendiliğinden ve daha kolay bir şekilde oluşan birliktelik alanlarının artık çok zor elde edildiğini ifade etti.

Bu nedenle bu alanları oluşturmaya odaklanan seyahatler, inzivalar düzenlemek ve örgütlenmelere bunun için kolaylaştırıcılık yapmak iyi bir yöntem olabilir. Pek çok insan hakları savunucusu gündelik olarak baskı ve risklerle karşı karşıya, kadın ve LGBTİ+ aktivistler de bundan azade değil. Aktivistlerin esenliğini merkeze alan destekler de bu alanları yaratırken akılda tutulması gerekenler arasında. Daha önce etkin şekilde barış çalışması yapanların şu an yöneldiği temel hak ve özgürlük mücadelesi için neye ihtiyaçları olduğuna bakmak da bu dönemde faydalı olacak desteklerden.

DEMOS Hakkında

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), 2015 yılında, sosyal bilimler alanında çalışan ve bilgi üretimini ortaklaştırmayı amaçlayan kişiler tarafından Ankara merkezli olarak kuruldu. Kurulduğu günden bu yana geniş anlamıyla barış çalışmaları etrafında araştırmalar yaptı, Türkiye ve dünyadan örnekleri inceledi. Bunları yaparken toplumsal cinsiyet bakış açısını merkeze aldı. DEMOS, toplumsal barışın tesis edildiği, bütün kimliklerin eşitlik içinde yaşadığı bir toplum hayal eder. Bu doğrultuda araştırmalar, analizler ve çeviriler yapar ve bunları paylaşır.  DEMOS  hak özneleri, toplumsal barış mücadelesi veren örgütler, aktivistler ve araştırmacılar için ve onlarla birlikte eleştirel ve erişilebilir bilgi üretir. Bu bilgiyi basılı ve dijital yayınlar, podcast’ler, konferanslar, atölyeler, seminerler vb. aracılığıyla paylaşır. DEMOS böylece hak öznelerini ve tabanda toplumsal barış mücadelesi veren örgütleri güncel tartışmalardan, eleştirel yaklaşımlardan ve alandaki uluslararası gelişmelerden haberdar eder, destekler ve öznelerle birlikte güçlenme için çalışır.

(Bianet)

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑