Yazarlar

Published on Kasım 16th, 2020

0

Dünya Seyyar Esnaflarının Birlik ve Dayanışma Günü – Osman Sirkeci


Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde toplam dünya nüfusunun yüzde 10’u ile 20’si arasında bir kesim geçimini Sokak Esnaflığı yaparak sağlamaktadır…

Dünyada ilk defa Sokak satıcıları günü 14 Kasım 2012’de kutlanmıştır. Bugünden itibaren 14 Kasım Dünya Sokak satıcılarının ulusal ve küresel kalkınmaya katkılarının tanınması ve karşılaştıkları zorluklar konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması çağrısı yapılan bir gün olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde toplam dünya nüfusunun % 10’u ile 20’si arasında bir kesim geçimini Sokak Esnaflığı yaparak sağlamaktadır. Bu gerçekler tüm dünya kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Buna rağmen sokak satıcılarının en temel hakkı olan çalışma hakları kabul edilmemektedir. Evrensel temel insan hakkı olan çalışma hakları ellerinden alınmaktadır. Bu koşullarda geçimlerini sürdürme mücadelesi veren seyyar esnaflar her türlü tacize, ötekileştirmeye, ayrımcılığa, mallarına ve alın terlerine el konulmasına maruz kalmaktadırlar.

Seyyar satıcılar genellikle örgütlenme haklarından mahrum bırakıldıklarından, doğrudan kendi hayatlarını ve geleceklerini etkileyen kararların alınmasında temsil edilme haklarını kullanamamaktadırlar. Onların hiçbir sosyal güvenlikleri ve güvenceleri yoktur. Bu süreçte hiçbir yasal güvenceye sahip olmadıklarından seyyar satıcıların en acil talebi, en temel insan hakkı olan çalışma hakkına sahip olarak yaşamlarını sürdürme olanağına kavuşmaktır. Bu nedenle seyyar satıcılar tüm diğer çalışanlar emekçiler gibi;

  • örgütlenme,
  • temsil edilme,
  • sosyal güvenceye sahip olma
  • eşit çalışma haklarına sahip olmayı talep etmektedirler.

Nüfusu 8 milyara yaklaşan dünyada çalışma çağındaki nüfus yaklaşık 6,5 milyardır. Dünya Çalışma örgütü (ILO) verilerine göre yaklaşık 1,5 milyar çalışan, küresel ölçekte çeşitli sosyal güvenlik kurumları kapsamında sosyal güvenceye sahip olarak çalışmaktadır. Geri kalan 5 milyar tam ve yarı zamanlı çalışan ise hiçbir sosyal güvenceye sahip olmaksızın geçimini sağlamak zorundadır.

Güvencesiz çalışan tarım işçilerinin, inşaat işçilerinin yanında 2 milyara yakın emekçi sokaklardan kâğıt toplamakta, evlere gündelik temizliğe gitmekte, inşaat, tamirat gibi gündelik işlerde çalışmakta, dar gelirlilerin ve yoksulların ihtiyaçlarını en ucuz koşullarda sağlamaktadırlar. Milyonlarca emekçi seyyar manavlık, seyyar pazarcılık yaparak geçimlerini sağlamaktadır. Dünyanın yüzde biri tüm zenginliklerin kahir ekseriyetinin sahibi olurken yoksullarıyla dar gelirlileri ile dünya nüfusunun yüzde sekseni kendi aralarından yetiştirdikleri Sokak Girişimcileri ile, seyyar esnaflarıyla kendi kaderleriyle baş başa mücadele etmek zorundadırlar.

Dünya Seyyar Esnaflar Günü Yeni Umutlara Vesile Olsun!

Dünya çapındaki 2 milyar güvencesiz çalışan seyyar esnaf gibi ülkemizde çoluk, çocuk, emekli, göçmen, 6 milyon insanımız geçimlerini sokaklarda günübirlik işlerde, pazarlarda, seyyar satıcılık, gündelikçilik, hurdacılık, atık toplayıcılığı yaparak sağlamaya çalışmaktadırlar.

Dünya Seyyar Esnaflarının Birlik ve Dayanışma Günü

Sokak emekçilerinin de hakkını, hukukunu savunmak, insanca yaşam koşullarına sahip olabilmek için bu günü İzmir Seyyar Satıcılar Derneği üyeleri ve yönetimi adına Dünya Seyyar Esnaflarının Birlik ve Dayanışma Günü olarak tüm ülkemize armağan ediyoruz.

Bugünün anlam ve önemine binaen Türkiye’nin bütün illerinden seyyar satıcılar, seyyar esnaflar, pazarcılar, gevrekçiler, atık toplayıcıları, hurdacılar tarafından kurulan dernek yöneticilerine de birlik ve beraberliğimiz için kalıcı adımlar atma çağrımızı bir kez daha iletiyoruz. 6 milyon seyyar esnafımızı daha insanca yaşamak, sosyal güvenliğe kavuşmak, kendileriyle ilgili verilecek kararlarda söz sahibi olma hakkını almak üzere birleşmeye davet ediyoruz.

Bu günün amacı, tüm sokak satıcılarının birbirlerini desteklemek için dayanışmalarını ifade etmek ve örgütlenmek için birlikte çalışmalarıdır.

Zaman birlik olma zamanıdır! Tüm sokak esnafları, birleşin!

Türkiye seyyar satıcıları Sokak Esnafları adına İzmir Seyyar Satıcılar Derneği olarak,

  • Hükümetimizden, Bakanlığımızdan
  • Yerel yönetimlerden, Belediyelerden,
  • Siyasetçilerden ve siyasi partilerden,
  • Sivil toplum kuruluşlarından,
  • Meslek örgütlerinden aşağıdaki taleplerimize kulak vermelerini, dikkate almalarını ve gecikmeksizin gereğini yapmak üzere harekete geçmelerini talep ediyoruz.

1. Temel insan haklarından olan insan onuruna yaraşır iş koşullarında çalışma hakkının seyyar esnaflara da tanınmasını istiyoruz. Biz seyyar esnaflar olarak herhangi bir sadaka ve yardım talep etmiyoruz. Zaten ülkemizin 1000 yıllık geçmişinde çalışarak emeğimizle kendimizin ve ailemizin rızkını temin ediyoruz. Çalışma yerlerimizi birlikte belirleyelim; çalışma koşullarımızı birlikte belirleyelim, bu ülkenin saygın bireyleri olarak insan onuruna yaraşır koşullarda biz de kent yaşamında hak ettiğimiz yeri alalım.

2. Yıllardır kendi derneklerimizi kendi birliklerimizi kurmak için çabalıyoruz. Ancak en tepedekiler, çeşitli kuruluşlar bizleri kendilerine rakip veya düşman gibi görüyorlar. Halbuki biz sağlıkta da felaketle de halkımızın daima yanındayız. Tüm ülkede, tüm dünyada vatandaşlarımız, bilhassa yaşlılarımız evde kalmaya zorlanırken onların imdadına biz seyyarlar koştuk. Her türlü felakette, İzmir depreminde de olduğu gibi sorumluluğumuzu yerine getirip, depremzedelere kendi imkanlarımız ölçüsünde yardım ettik. Hiçbir vatandaşlık sorumluluğundan kaçınmayan biz seyyar esnaflar kendi odalarımızı, kendi birliklerimizi tüm Türkiye’de kurmak istiyoruz. Hükumetimiz, Bakanlığımız, Belediyelerimiz bu konuda bize yol göstermeli, önümüzü açmalı ve odalarımızın kuruluşunu kolaylaştırmalıdır.

3. Biz yeryüzünün en zor koşullarında geçimimizi sağlamak, ailemizin rızkını temin etmek için yağmurda çamurda, karda kışta, sağlıkta ve felakette, en zor koşullarda çalışmak zorundayız. Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir bahane göstermeksizin çalışarak emeğimizin karşılığını ailemiz ve halkımızla paylaşıyoruz. Eğer sosyal devlet varsa, eğer çalışanlar için sosyal güvence temel bir haksa, biz hurdacısıyla, atık toplayanıyla, simitçisiyle, baloncusuyla, seyyar manavıyla tüm sokak çalışanları sosyal güvence hakkına sahip olmak istiyoruz.

4. Temel insan haklarından olan eğitim hakkının da kayıtsız koşulsuz biz sokak esnaflarının da yararlanacağı şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Onlarca kentimizin sokaklarında görüldüğü gibi yedi yaşında, dokuz yaşında, on yaşında çocuklarımız sokaklarda atık toplayarak çalışmaya mecbur kalmaktadır. Pazar yerlerinde annesine, babasına yardım etmeye mecbur kalmaktadır. Bu zor işler ancak tüm aile bireylerinin birlikte el ele dayanışma içinde çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. Tüm amacımız bir lokma ekmek parası kazanmaktır. Biz sokak esnafları, seyyar satıcılar, hurdacılar, tüm sokak çalışanlarına yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, kadınıyla onların kendi koşullarına uygun eğitim programlarının hazırlanmasını ve temel insan hakkı olarak bu haklardan yararlandırılmasını istiyoruz. Nasıl ki bizler de temel görev olarak askerliğimizi yapıyorsak, vergimizi ödüyorsak bu en temel kamusal haklardan da aynı şekilde kendi koşullarımıza uygun olarak yararlanmak istiyoruz.

5. Seyyar esnafa mali destek programı uygulansın. Seyyar esnafımıza bu faaliyetlerini üye oldukları dernekleri, kooperatifleri ve odaları üzerinden teyit etmeleri halinde kayıtsız koşulsuz esnaf başına 5.000 TL mali destek verilmelidir. Sokak ekonomisinde faaliyet gösteren seyyar satıcılar Türkiye’de 6 milyon kişiye istihdam sağlamasına, 50 milyon kişinin, yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin ihtiyaçlarını en ucuz koşullarda gidermesine rağmen devletten 1 delikli kuruş destek alamamaktadırlar.

6. Seyyar esnafın her türlü oda, dernek aidat borcu sicil affı çıkarılarak silinmelidir.

7.  Seyyar esnafa 2019-2020 yılı içinde kesilen tüm cezalar af edilmelidir ve vergi borçları silinmelidir.

İzmir Seyyar Satıcılar Derneği – Başkan Evren Laçin

Mobil: 05315825749 – E-Mail: evrenlacin00@gmail.com


Dr. Osman Sirkeci – 16.11.2020

Tags:


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑