Yazarlar

Published on Aralık 1st, 2020

0

Kıbrıs’ın kuzeyindeki TC sömürge yönetimi ve örtüleri! – Salih Olgun

Kıbrıs’ın kuzeyindeki TC sömürge yönetiminin yerel üstdüzey kadroları için yapılan seçimlerinde Ersin Tatar’ın “KKTC cumhurbaşkanı”kadrosuna seçtirilmesi sonrası oluşturulan yeni gündemlerle, gelişen halk muhalefeti farklı yönlere çekilerek dağıtılmaya çalışılıyor! 

Yerel basın, 27 Kasım:

2020 tarihinde Kktc cumhurbaşkanlığında Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldığını;

Bu toplantıda  Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBKK Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener yer aldığı;

Toplantıda, Kapalı Maraş bölgesinde geçmişten günümüze yapılan çalışmalar ve bölgede önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar değerlendirildiği;

20 Kasım 2020 tarihinde yaşanan hortum ve sel olaylarıyla ilgili durum değerlendirilmesi yapılan toplantıda, yaşanması muhtemel benzeri olaylara karşı alınacak önlemlerin de masaya yatırıldığı;

 Toplantıda ayrıca Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevremizdeki ülkelerde artan vaka sayıları ve buna karşı alınacak önlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu

 haber olarak verilmiştir. 

Bu haberdeki Üst Koordinasyon  Kurulu ve gündemi, devrimci örgütlerin yıllardır sözettiği TC Sömürge Yönetimi ve onun Üst  ve Alt Koordinasyon Kurullarının varlığı resmi ağızlardan dolaylı olarak birkez daha teyid edilmiş oldu.

Ancak, TC Sömürge Yönetimini  gizleyip yoksayan ve sömürgeciliğin örtüsü “kktc” nin değişik kurumlarında üstdüzey kadrolarda görev yapmış reformist,küçük burjuva, sosyal demokrat partiler ve bürokratları 1974’ten beri varolan Üst ve Alt Koordinasyon Kurullarını da yeni seçtirilen “kktc cumhurbaskanı Tatar” a malederek gerçekleri ikiyüzlü siyasetleri ile tersyüz etmektedirler.

İşte bunlar arasında öne çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nden eski “kktc cumhurbaşkanı” Mehmet Ali Talat(MAT), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve eski “kktc cumhurbaşkanı” Mustafa Akıncı ve destekçilerinden gazeteci ,emekli bürokrat Hasan Kahvecioğlu vb. vardır.

Kahvecioğlu “TATAR “ÜST KOORDİNASYON KURULU” DİYE BİRŞEY İCAT ETTİ…

ANAYASAMIZDA;

Yüksek Adliye Kurulu var…

Cumhuriyet Güvenlik Kurulu var…

Bakanlar Kurulu var…

Yüksek Seçim Kurulu var…

Meclis Genel Kurulu var…

Ama “Üst Koordinasyon Kurulu” diye bir kurul yok…

DAHA NELER GÖRECEĞİZ?”

diyerek gerçekleri çarpıtmaktadır.

Oysa geriye dönüp bir bakılsa şunlar görülecektir;

Bu konuda özellikle yasal ‘sol” partilerin ve sözde ilerici ,demokratların çoğunun yoksaydıkları Koordinasyon Kurulları, Bu Memleket Bizim Platformu, Devrimci Komünist Birlik,YKP, bildirilerinde  yeralmıştır. 

“ÜST KOORDİNASYON KURULU” Rauf R.Denktaş,Mehmet Ali Talat,Derviş Eroğlu,Mustafa Akıncı döneminde de vardı  ,Tatar da icat etmedi! 

TATAR’dan önceki kktc cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın döneminde “Maronit Açılımı” olarak basında da yeralan toplantılar “Üst Koordinasyon kurulu” toplantıları olduğu halde bu kurulun varlığı o ve onun danışmanlarınca halktan gizlenmiştir. 

Ayni sekilde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nden Mehmet Ali Talat(MAT)’ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde BMBP “Yüksek Koordinasyon Kurulunun kapatılması” talebinin de olduğu bildiriyi bir ziyaretinde MAT’a vermiştir. MAT bildiride sözedilen “Yüksek Koordinasyon Kurulu” varlığını reddetmiş ve  böyle veya başka isimde bir kurulun olmadığını söyleyerek toplantıya katılan BMBP temsilcileri şahsında partisi ile birlikte halktan  gizlemiştir ve halen gizlemektedirler.

Yıllardır varolan ancak gizlenen Üst Koordinasyon Kurulu Tatar’la birlikte şimdi dolaylı yollardan gözler önüne serilerek  sorunların çözümünde, bürokratik engelleri ortadan kaldıracak sistemin  “başkanlık sistemi” olduğu algısının güçlü bir sekilde yerleştirmesine yönelik   gündem oluşturulmuştur.

Burada yapılması geren sömürgecinin belirlediği bu ve benzeri yapay gündemler  arkasında mı sürükleneceğimiz yoksa sömürgeciliğe,işgale ve sömürüye karşı mücadelenin yükseltilmesi gereğini gündemimize alıp almayacağımızdır!

Çünķü sömürge yönetiminin amacı “başkanlık sistemi” ile sömürgedeki yerel idari bürokrasiyinin sorumluluğunu tek makamda birleştirerek her işini daha da pratikleştirmektir.

Devrimcilerin görevi ise sömürgecinin tüm pisliklerinden biran önce kurtulmak için halklara yol göstermek, açmaktır.

Okuyucunun  yazılanları değerlendirebilmesi ve kuzeydeki sömürge yönetim yapısının ne olup olmadığını bilmesi açısından şu özetlemeyi yapabiliriz.

“KKTC” ilanı TC’nin 12 Eylül’ünün sömürgeleştirilen Kıbrıs’ın kuzeyindeki ifadesidir! 

12 Eylül darbecileri yürütme yetkisinin birkısmını sivil faşist hükümete devrederken ABD emperyalistlerinin de onayı ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki sömürgeci işgal yönetimi olarak alt yönetimini oluşturan Kıbrıs’ın kuzeyindeki işbirlikçileri için Kuzey Kıbrıs’ı da ekleyerek isimlendirdiği yönetimine 15 Kasım 1983’te ‘KKTC’ ismini vermiş ve bunu da taşıyıp seçmen yaptığı nüfus ve örgütlediği işbirlikçi  partiler  üzerinden onaylatmıştır.

Sömürgeci TC devleti  işgal edip sömürgeleştirdiği Kıbrıs’ın kuzeyinde kendi varlık ve egemenliğini örtmek amacıyla  bu ilan öncesi;

1982 yılı son ayları ile1983 yılı ilk aylarında sömürgedeki işbirlikçileriyle birlikte,

Güvenlik kuvvetleri komutanlığı karargahında “anayasa çalışmalarına” başlamış;

Mayıs ayı içerisinde ise işgal ordusu tüm birlik komutanlarına “devlet ilan edilecek (x) ay , (zl gününe kadar en küçük birlik bazında alınacak tedbirler ve teyakkuz durumu”nu içeren gizlilik derecesi ÇOK GİZLİ olan ve okunduğu ve anlaşıldığına dair, imzalandıktan sonra askeri postaya (kurye) geri iade edilen emirler yayınlamış;

Üst koordinasyon kurulunda TC (MGK,TSK,hükümet)’den gelen emir, talimat vb üzerine sömürge yönetimi altındaki tüm ilgili bakanlık, dairelerde alınacak tedbirler planlanmış

15 (z gün) Kasım (x ay) günü öncesi son bir hafta içerisinde son hazırlıklar yapılarak, uygulanmak üzere “olağanüstü durum yasası” çıkarılmış;

Askeri birlikler ve polis “alarm durumu”na geçirilmiş, temas hattındaki birlikler takviye edilmiş, içte polis tedbirlerini artırmış;

İç ve dış haberleşmeler önce kontrole alınarak kesilmiş, vb uygulamalar hazırlanmış ve planlamalar 14 Kasım gecesi tamamlanarak;

15 Kasım sabahı devlet ilan ettiğini açıklamıştır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sömürgeci işgal yönetimini oluşturan KOORDİNASYON KURULU (Türkiye’deki MGK’nın alt birimidir.) ÜST ve ALT KOORDİNASYON Kurullarıyla egemenliği elde tutmaktadır. Bu kurullardan ÜST KOORDİNASYON KURULU MGK kararlarına uygun kararları almakta ve ALT KOORDİNASYON KURULU ise alınan kararların ”alt yönetim,acenta hükümet” tarafından uygulanmasını yürütmektedir.

Kısaca yürütmeden sorumludur.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Sömürge Yönetimi TC MGK’sının Kıbrıs ayağı olan Koordinasyon Kurulu denilen yönetim organından oluşmuştur.

Koordinasyon Kurulu ;

Üst Koordinasyon kurulu üyeleriolan TC Lefkoşa Büyükelçisi,Kıbrıs’ın kuzeyin işgal altında tutan kolordunun 6 generali (Korgeneral,3 tümgeneral ve 2 tuğgeneral) ve alt koordinasyon üyeleri ile yerel idarenin “cumhurbaşkanı”ile “başbakanı”’ın katılımıyla olağan toplantıları ayda bir kez cumhurbaşkanlığında veya TC elçiliğinde;

ve ona bağlı ;

Alt Koordinasyon kurulu üyeleri olan TC Lefkoşa büyükelçiliği müsteşarı,Özel Kuvvetler Komutanlığına Bağlı Sivil Savunma Teşkilet Başkanı TSK’dan bir kurmay albay, TSK’ya bağlı Özel İstihbarat Başkanı (legal ismi olan Sivil İşler ve Halkla İlişkiler Başakanlığı ) bir kurmay albay, yerel idarenin “cumhurbaşkanı müsteşarı “ nın katılımı ile 15 günde bir toplanarak biryürütme organı olarak çalışmaktadır.

*Yerel İdarenin “ parlamanto=meclis” dedikleri yer ve içindeki işgalcininişbirlikçileri, TC devletinden (MGK) Koordinasyon kuruluna ve koordinasyon kurulundan alt koordinasyona ve ondan sonra başbakanlık üzerinden gelen yasa tasarılarını “yasalaştırarak” sömürge ve işgalin örtüldüğü yerdir.


Salih Olgun – 01.12.2020

Tags:


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑