Kıbrıs

Published on Nisan 21st, 2021

0

Kıbrıs’ta iki toplumlu federasyon için ortak açıklama yapıldı

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar, siyasi partiler, ve kişiler ortak bildiriyle barış içerisinde iki toplumlu bir federasyon çatısı altında yeniden birleşme talebi dile getirdi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kişiler ortak bildiriyle barış içerisinde iki toplumlu bir federasyon çatısı altında yeniden birleşme talebi dile getirildi. Bunun için kararlı mücadele edileceği belirten ortak bildiri de “Yeniden birleşmiş barışçıl bir Kıbrıs, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunabilir” denildi. 

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kişilerin organizesiyle olan iki toplumlu barış etkinliği öncesinde bir basın toplantısı yapıldı. Pandemi koşulları nedeni ile Zoom üzerinden yapılan basın toplantısında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kişiler ortak bildiriyi basın açıklaması ile açıkladı. 

Kıbrıs yine kritik bir dönüm noktasında olduğu belirten ortak basın metninde, “Kalıcı bir bölünme ve ilişkilerin gerilmesi tehlikesi yaşanmadan önce, her iki taraftaki siyasi liderlerin Federal bir çözüme yönelik açık veya gizli muhalefetlerini terk etmelerini ve BM Genel Sekreteri önerilerine olumlu ve net bir şekilde cevap vermelerini talep ediyoruz. Liderlik tarafındaki siyasi irade eksikliğinin aksine, dikenli telin her iki tarafındaki Sivil Toplum’da koşullar tamamen farklıdır. Yaygın hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon temelinde yeniden birleşme ve barış isteği konusunda benzeri görülmemiş bir kararlılık göstermektedirler” ifade edildi.  

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler birlikte harekete geçtiği dile getirilen ortak metinde, “Kararlılıkla, her iki taraftaki mevcut liderliğin yarattığı negatif atmosferin ötesine geçerek, üzerinde anlaşmaya varılmış olan yeniden birleşme temelinde müzakerelerin yeniden başlatılması için acil ve belirgin olumlu adımlar atılmasını talep ediyorlar” denildi. 

Ortak metinde, şunlar belirtildi: 

  • Barışçıl bir gelecek için mevcut tek seçenek, BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitlik temelinde, İki bölgeli, İki toplumlu bir Federasyon çatısı altında yeniden birleşmektir.
  • Bugüne kadar elde edilmiş yakınlaşmalar ve BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da masaya koyduğu 6 maddelik önerisi, tüm taraflar için ivedi olumlu gelişmelerin sağlanması yönündeki tek pragmatik seçenektir. Kıbrıslı Türkler’in tüm karar alma düzeylerine etkili katılım hakkına saygı duymak ve BM Genel Sekreteri tarafından önerilen yeni bir güvenlik düzenlemesini kabul etmek, bir anlaşmaya varılması için elzemdir.
  • Kuzey ve güney arasındaki tüm geçişlerin; geçiş noktalarında makul önlemler alınarak, adanın diğer kısımlarında olduğu gibi tüm gereklilikler uygulanarak, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi işbirliğini geliştirmesi için güçlendirilerek, derhal açılması gerekmektedir. Dayanışma ruhu içinde, önümüzdeki zor aylarda pandemiyle mücadele etmek için tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu, fiilen bölünmüş ülkemizin her yerinde ticareti ve istihdamı artırmak ve Kıbrıslı Türk topluluğu üzerindeki mevcut olağanüstü koşullardan kaynaklanan olumsuz ekonomik yükü en aza indirmek için Yeşil Hat Tüzüğüne dayalı uluslararası pazarlara erişim anlamına gelmektedir.
  • Doğu Akdeniz’de, bölgedeki hüküm süren istikrarsız durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerden vazgeçilmesi, müzakere sürecinin sonuç vermesi için gerekli alan ve zamanı sağlamak için elzemdir. Aynı zamanda, hidrokarbon sahasının araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili çevresel konuların, mevcut etki ve risk minimizasyonu ihtiyaçları doğrultusunda dikkatlice yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
  • BM Genel Sekreterini, 1974 öncesi sahiplerine geri verilmesi amacıyla Kapalı Maraş’ın, BM gözetiminde planlanması ve geliştirilmesi için uzmanlar ve temsilcilerden oluşan iki toplumlu teknik komiteye öneriler sunarak pratik adımlar atmaya çağırıyoruz.

“TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNE KATKIDA BULUNABİLİR” 

Sivil Toplumu temsil eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgütler, sivil hareketler ve kişiler olarak, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmalara olan bağlılığımızı ve desteğimizi yeniden teyit ettiklerini belirterek, “Bunların her iki taraf için de kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm için çerçeve oluşturduğuna inanıyoruz. Her iki tarafın da yakınlaştığı ve defalarca teyit ettiği gibi, Çözüm’ün beraberinde, tek egemenliğe, tek uluslararası kimliğe ve tek vatandaşlığa sahip yeniden birleşmiş, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu getirmesi gerektiğini yeniden vurgulamak istiyoruz. Bu yakınlaşmalar, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü yolundaki en değerli varlığını temsil etmektedir” denildi. 

Üçüncü tarafların müdahalesinden arınmış yeniden birleşmiş bir ülke ve gelecek nesiller için barışçıl bir gelecek için, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlanan siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona ulaşmaya yönelik çalışmalarını kararlıca sürdürecekleri ifade edilen ortak bildiride, “Yeniden birleşmiş barışçıl bir Kıbrıs, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunabilir. Böylece, üç ülke Doğu Akdeniz’de ve daha geniş alanda bir işbirliği modeli ve bir barış köprüsü oluşturabilir. Biz Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak bu ortak vizyonu paylaşıyor ve ülkemizin yeniden birleşmesi için ifade ettiğimiz ortak irademize saygı duyulmasını talep ediyoruz. Kıbrıslı Rumlar ve Türkler, yeniden birleşmeye giden ortak yol üzerinde birlikte yürüyor ve her türden bölünmeye yol açacak tüm önerileri reddediyorlar. Birlikte yürümek, başarının özüdür!” şeklinde dile getirildi.

(Evrensel)

Tags: , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑