İsviçre

Published on Haziran 8th, 2021

0

SKB İsviçre: Haydi ’14 Haziran Kadın Grevi’ne

İsviçre Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), “Haydi kadınlar alanlara: Eşit işe eşit ücret hemen şimdi!” başlığıyla yaptığı açıklamayla, 14 Haziran Kadın Grevi’ne çağrıda bulundu.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

İsviçre Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

Haydi, kadınlar alanlara, eşit işe eşit ücret hemen şimdi!

     Gelişmiş kapitalist ülkelerden biri olan İsviçre’de, bilinenin aksine kadınların hak ve özgürlükleri çok yetersiz ve olması gerekenin çok altındadır. 28 Kasım 1974’te Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu, bir cinsin ayrımcılığa tabi tutulmasının yasaklamasına İsviçre Devleti’de imza atmasına reğmen İsviçre’de kadınlar erkeklerden % 20 daha az ücret almaktadırlar. Ve daha önemlisi 14 haziran 1981’de İsviçre Anayasasına “eşitlik hakkı” konulması kabul edilmiştir. Ancak uygulanmayan bu karalara karşı 14 Haziran 1991 İsviçre’de ilk kadın grevi “Eğer kadınlar isterse her şey durur” adı altında yarım milyon kadın genel greve gitti. 1 Temmuz 1996’da eşit haklar yasası yürülüğe girmesine rağmen kadın erkek eşitliği hala kağıt üzerinde duruyor.

      Bugün İsviçre’de kadınlar lehine karar altına alınan bu yasalar hala uygulanmıyor. Ücret eşitsizliği göçmen kadınlarda daha fazla görülmektedir. Kadınlar sadece düşük ücretle değil, aynı zamanda sağlıklarını tehdit eden kötü koşullar da çalışmaya maruz kalmaktadırlar. Ekonomik kriz vb durumlarda işten çıkarılanlar yine kadınlardır. Bugün Corona ve pandemi sürecinde olduğu gibi ekonomik sıkıntılar baskı, şiddet vb. uygulamalar kadınlar üzerinde hala bir baskı ve sindirme aracı olmaya devam ediyor.

      Bugün dünyanın her yerinde emperyalist sistem, ezilenlere, yoksullara, kadınlara bir gelecek sunamıyor. Emperyalist savaş ve işgaller ilk önce kadın ve çocukları vuruyor, kadınlar savaş ganimeti olarak görülüyor. Bizler inanıyoruz işçi ve emekçi kadınlar olarak birleşip örgütlü mücadeleyi büyütürsek, geleceğimizi kendi ellerimizle kuracağız. Dünya da gelişen özgürlük mücadelesi biz kadınlara ve LGBTI+’lara önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor.

Hemen şimdi eşit işe eşit ücret

İsviçre Sosyalist Kadınlar Birliği olarak, eşit işe eşit ücret talebiyle 40 yıl önce greve çıkan kadınları selamlıyoruz. Grevin 40. yılında yaşamımıza sınırlar çizen erkek egemen kapitalist sistemi, geleneksel gerici, baskıcı, ırkçı, ayrımcı politik uygulamaları, birleşik mücadeleyle ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz.

Bunun için yıllarca beklenmesini kabul etmiyoruz.

Eşit işe eşit ücret hemen şimdi.

İşyerlerindeki kreş hakkı uygulanmalıdır.

Hamilelik ve çocukların bakımı, kadınların kariyerinin önünde engel olmaktan çıkarılmalıdır.

Ev içi emek ücretlendirilerek görünür hale getirilmelidir.

Göçmenlere göç yollarında ve geldikleri ülkelerde insani yaşam koşulları sağlanmalı.

Genç kadınların meslek ve eğitim seçimlerinin önünde engel oluşturan her türden uygulamaya son verilmelidir.

Kadınlar haydi örgütlü mücadeleye!

Eşit işe eşit ücret, hemen şimdi!

İsviçre Sosyalist Kadınlar Birliği

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑