Göçmenlik

Published on Ekim 4th, 2020

0

Sürgünler Meclisi Yürütme Kurulu toplandı

ASM (Avrupa Sürgünler Meclisi) Yürütme Kurulu dün Almanya’nın Nürnberg kentinde toplandı.

Seçildiğinden bu yana 5. toplantısı gerçekleşen ASM YK bir eksik üye ile toplandı. Korona Pandemisi süreci nedeniyle 4. Toplantısında aldığı kararların önemli bir kısmını pratik olarak hayata geçiremeyen ASM- YK , dün fiziki bir araya gelerek 5. Toplantısını gerçekleştirdi.

Türk devletinin baskıcı politikaları, yoğun tutuklama operasyonları ve coğrafyasında askeri saldırganlığı neticesinde artan Sürgünlüğün ve Göçlerin artarak devam ettiği bir konjuktürde toplanan ASM- YK sı, Türkiye, Kürdistan ve Orta Doğu coğrafyasından Avrupa`ya göç etmek zorunda bırakılan, Sürgüne zorlanan geniş yığınların sesi olabilmek ve hak ihlallerine mahruz kalan dışlanan, horlanan, Mülteci ve Sürgünlerle olanakları ölçüsünde dayanışmak, Siyasi çalışmaları nedeniyle Avrupa ülkelerinde gerici baskı yasalarıyla baskı, tutuklamalar yaşayan politik sürgünlerle dayanışma içinde olmak ve interpol üzerinden sürdürülen baskıcı politikalara karşı mücadele etmeye devam ederek, kalıcı bir odak olmak gerektiği fikrinde ortaklaşarak kısa ve uzun vadeli bir çalışma planı oluşturulması gerektiği fikrinde birleşti.

Toplantıda gündemleştirerek kararlar alındı ve önümüzdeki süreçte bazı çalışmalar planlanlandı.

ASM Kongresinin 2 yılda bir yapılması kararı gereği Aralık 2020 tarihinde planlanan ASM Kongresinin ASM üylerine de danışılarak önümüzdeki yıla ertelenmesi, Salgın sürecinin sona ermesi ardından geniş katılımlı bir ASM Kongresinin organize edilmesi uygun bulunarak prensip kararı alındı.

SÜRGÜN Dergisi 2. Sayısının Aralık ayında çıkartılması ve koşullar elverdiğince dağıtımın yapılması. SÜRGÜN Dergisinin içeriğinde yer alacak konu ve yazıların dağılımı yapılarak, süreçle de alakalı olarak SÜRGÜN Dergisinin 500 adet basılması kararlaştırıldı.
Medya alanında TV’lerde Sürgünlük konulu programlar yapılması kararlaştırılarak; Aralık 2020 Dünya İnsan Hakları günü çerçevesinde, ASM, İHD, TÜDAY ve Barış Akademisyenleri Derneği temsilcilerinin davet edilerek “Avrupa’da Sürgünlük ve Sorunları” konulu bir canlı TV yayını yapılması planlanmıştır.
Avrupa`daki demokratik platformlarla ve eylem birlikleriyle çalışma programına ve hedeflerine denk düşecek şekilde ilişkilenilmesi, yer alınması ve desteklenmesi kararlaştırıldı.
ASM web sitesi, facebook, twitter gibi sosyal medya olanaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik planlamalar yapılmıştır.

ASM (Rat der ExilantInnen in Europa e.V) olarak dernekler masasına kayıtlı olması nedeniyle kamu yararına çalışan ve projeler üreten bir yapıda olmasından kaynaklı maliyeye vergi muafiyeti için başvurulmasına karar verildi.
Korona sürecinin belirsizliği ve muhtemel süresi dikkate alınarak; Önümüzdeki süreçte, ASM üyelerinin de katılımının planlandığı Tele-Konferanslar yapılması yönünde hazırlıklar yapılması kararlaştırıldı.
Sıcak ve samimi bir ortamda ASM YK toplantısına  ev sahipliği yapan, Sevinç  ve Metin Ayçiçek`e  teşekkür edilerek, verimli geçen toplantının ve alınan bazı kararlarının kamuoyuna duyurulması kararlaştırılarak toplantı sonlandırıldı.

(avrupasurgunleri.com)

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑