Açıklama

Published on Ağustos 22nd, 2020

0

SYKP’de sular durulmuyor, tartışmalar sürüyor


“Tasfiye toplantısı”na katılmayacaklarını ve yollarını ayırdıklarını geçtiğimiz salı günü açıklayan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP)’den istifa eden muhaliflerden bir grup, yeni bir açıklamada bulunarak, toplantı çağrısı, toplantının kendisi ve sonuçları hakkında görüşlerini açıkladı.

Avrupa Demokrat Haber Merkezi

Geçtiğimiz salı günü de “SYKP’den yollarını tamamen ayırdılar” başlığıyla verdiğimiz haberde, istifa eden Almanya grubunun şu açıklamasına yer vermiştik: “Avrupa Örgütü üyelerinin ve MYK’nın katılımıyla geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen toplantının da antidemokratik ve parti içi demokrasiden uzak bir yaklaşımla gerçekleştirilmek istendiğini, daha önce parti kamuoyuna duyurduklarını açıklayan muhaliflerden Almanya’da istifa eden üyeler toplantıya katılmadı.

Toplantının örgütlenmesi gibi, toplantı içeriğinin de beklediklerinden daha antidemokratik bir ortamda ve sosyalist demokrasinin rafa kaldırıldığı bir yaklaşımla gerçekleştirildiğini belirten istifa eden grup, önümüzdeki günlerde toplantıya katılmama konusunda hem kendi gerekçelerini, hem de yayınlanmasını bekledikleri toplantı sonuç değerlendirmesine ilişkin komuoyuna geniş bilgilendirmede bulunacaklarını belirttiler.”

SYKP Avrupa içinde süren tartışmalar, kısa bir süre önce istifa eden Almanya’dan üyelerin “Gerçekleştirilecek taraflı toplantıya katılmıyor, yollarımızı ayırıyoruz” açıklamasıyla devam etmişti.

Tartışmaların sadece Almanya’da değil, Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve Türkiye’de de devam ettiği biliniyor. İstifaların sürdüğü de gelen bilgiler içinde.

“Katılmıyor, yollarımızı ayırıyoruz”

            16 Ağustos’ta digital ortamda gerçekleştirilen ve üyelerin sadece yüzde 40 civarının katıldığı toplantıya, istifa edenlerin tümü katılmazken, ortamdan rahatsız olan ve tartışmalarda yer alan bazı üyeler de katılmadı.

            “Katılmıyor, yollarımızı ayırıyoruz” diyerek toplantıda yer almayan istifa eden grup, 8 Ağustos’ta parti içine de yaptığı açıklamada katılmama gerekçesini şöyle açıkladı:

Gerçekleştirdiğimiz toplantımızda ve ayrıca görüşmelerimizde, aldığımız karar şöyledir:

            Gelinen son aşamada maalesef Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da taraflı davranmaya devam etmiş, yapılması düşünülen ‘Örgütsel sorunlarımız ve bu krizden çıkış yolu’ başlıklı toplantıyı boşa düşürmüştür.

Tüm çabalarımıza rağmen, güya ortaklaşa çaba harcadığımız gündem önerisi, sonuçta maalesef yine dün tek taraflı olarak Avrupa Genelinde yayınlanmıştır. Ayrıca ne hikmetse, Avrupa Koordinasyonu’nun önerileri olduğu gibi kabul görmüş ve dün MYK’nın gündemi önermesinden sadece bir-kaç saat sonra, ‘yeni eklenen imzalarla’ varlığı tartışmalı olan ‘SYKP Avrupa Korona Kriz Koordinasyonu’ tüm gündem maddelerini geniş geniş yorumlamıştır. (Yine bugün edindiğimiz bilgiye göre; yayınlanan bu metinde imzası kullanılan bazı yoldaşların bundan haberinin olmaması da başka bir hata, hatta yeni bir parti suçudur.)

Biz, yüzde 43’ü bulan istifalardan sonra kalan bölümüyle varlığı tartışmalı hale gelen ve aslında görevi bırakması gereken Avrupa Koordinasyonu’nun meclisin iradesi dışında suni bir genişlemeye sokulduğunu düşünüyoruz. Hem kendisi hem de oluşturduğu yeni suni genişlemenin açıklamasını talihsizlik olarak görüyoruz.

Burjuva mahkemelerinde bile, yeni bir ‘delil’ önceden taraflara iletilir. Dün ‘Kriz Koordinasyonu’ tarafından MYK’nın gündem önerisine cevaben verilen suçlamalar ve gerçek olmayan açıklamalar ‘yoldaşlık’ ilişkilerine bir kez daha büyük darbe vurmuştur. Adı geçen koordinasyondaki çok sayıdaki yoldaş, tartışmalarda görüş belirtmemiş, ‘etkileme’ çabası içinde dahi bulunmamıştır.

            Büyük çaba harcayan ve büyük değer verdiğimiz ‘11 imzalı’ çağrıcı yoldaşımıza özellikle teşekkür ediyor, parti içi demokrasiye ve sosyalist demokrasiye sahip çıkmalarını çok anlamlı buluyoruz. Maalesef onların da çok üzüleceğinden emin olduğumuz; toplantıya katılıp, ortamın çok daha fazla gerilmesine fırsat vermemek için toplantıya katılmayacağımızı ilan ediyoruz.

            Dün ve bugün Almanya Messenger ortamında tarafımıza yönelik gerçekleştirilen, Almanya Koordinasyonunun çoğu üyelerinin ve dışarıdan üyelerin yoldaşça olmayan yaklaşımı, toplantıya hakim olacak olan atmosferin de resmidir. Yine İ.A’nın saldırılarına sessiz kalınması, N.A’nın Hüseyin Şenol’u hedef göstermesi de tarafımızdan ayrıca değerlendirildi. Her ikisi de kendini ele vermiş ve deşifre olmuş olsa da, buna sessiz kalınması bizi ayrıca yaralamıştır.

            Tartışmalar üzerine görüş alıverişinde bulunduğumuz ve tartışma yürüttüğümüz gündem önerilerine ilişkin iki yazımızı da savunuyor ve MYK’nın yapıcı adım atmadığını, hatta taraflı davrandığını düşünüyoruz. MYK’nın ve bizim yazılarımızı ekte hem Avrupa hem de Türkiye mail ortamına iletiyoruz. Ki MYK bu alanda da parti içi demokrasiyi rafa kaldırarak, yazışmaların parti genel üye mail grubunda paylaşılmaması için uyarıda bulunmuştur. Toplantı bileşimine olduğu gibi, biz MYK’nın bu anti demokratik zorlamasına da karşı çıktık. Ayrıca, tartışmaların başından beri bizimle görüşen ve yazışan MYK üyelerinin, üzülerek belirtmek istiyoruz ki, bulundukları kurumu bir bütün olarak temsil ettiklerini hissedemedik. ‘11 imza’ olmasaydı, görüşmeleri zaten sürdürmeyeceklerdi. 11 imza nedeniyle ‘tekrar görüşmelere başladıkları izlenimini yaratmaktan başka’ bir durum ortaya çıkmadı. MYK adına bizimle görüşenler, daha önce olduğu gibi; taraflı pozisyonlarını devam ettirerek, aslında ‘çözümsüzlüğü’ daha bir sıkı ördüler…

Sonuç olarak; toplantıya katılmıyor, istifamızı maalesef bir kez daha ilan ediyoruz.

Evet yoldaşlar, maalesef üzücü bir durum. Ama biz bundan sonra da devrim ve sosyalizm mücadelesinden kopmadan yer almaya devam edeceğiz. Mücadelenin bir yanından muhakkak tutacağız. Tasfiyeciliğe, parti içi demokrasiyi rafa kaldırmaya çalışanlara, hele hele sosyalist  demokrasiyi ayaklar altına alınmasına asla sessiz kalmayacak, izin vermeyeceğiz. Yaşam biçimimiz de olan devrimci tavır ve ahlaktan sapmayacak, mücadelenin en ön saflarında olacağız.”

İstifa edenler yaptıkları açıklamada; email ortamında da toplantı sabahına kadar kendilerine yönelik mobbing ve linçin devam ettiğini belirttiler.

“Şeflik-abilik dönemlerini hatırlattı”

            Geçtiğimiz cumartesi günü 16 Ağustos’ta istifacıların yanı sıra çok sayıda muhalifin de katılmadığı toplantı, sadece istifa eden grup tarafından değil, diğer çok sayıda üyeye göre de antidemokratik bir ortamda ve işleyişle gerçekleştirildi. “Yıllar sonra, tarihimizin en sorunlu toplantılarından birinin gerçekleştirilmiş olması çok üzücü” denen açıklamada “Maalesef ‘şeflerden’ biri hem ilk olarak söz hakkına sahip oluyor hem de üç kat fazla konuşuyor ve toplantıyı yöneten MYK’dan arkadaş ‘ne güzel toparladın’ diyor.

İlk konuşma nasıl toparlar?

Bunun adı ‘ona göre konuşun’ demektir.” denenerek ağır eleştiri getirildi.

Bu ilk konuşmacının devamlı yüksek sesle konuşması ve “SYKP bir tarafta, H.Ş. bir tarafta” şeklinde konuşarak, sürekli hedef gösteren içeriği de, muhaliflere göre ayrıca üzerine tartışılması gereken ciddi bir konu.

            “Bu üzücü ilk konuşmadan sonra, toplantıda üyelere lehte ve aleyhte olmak üzere eşit oranda söz verileceği önceden açıklanmış olsa da, yukarıdaki şekilde başlaması ve devam etmesi de antidemokratik, baskıcı bir ortamın oluşturulmasına hizmet edilmiştir” diyen istifa edenler, “Sadece iki lehimize konuşma yapıldığı, onlarcasının ise hakkımızda aleyhte konuşma yaptığı bir toplantının parti içi demokrasinin nasıl ayaklar altına alındığının göstergesidir. Yine, lehimize konuşacak çok sayıda istifa etmemiş üye yoldaşımızın da, toplantının başında oluşturulan baskı ortamından dolayı söz almadıkları biliniyor” dedi. Yine “tarafsız” olan çok sayıda üyenin de toplantıda söz almadığı belirtildi. Daha başında, demokratik ortamda gerçekleşmeyeceği belli olan toplantının daha ilk turunda lehte konuşanlara 10’ar dakika (toplam 20 dakika), aleyhte konuşan 20-30 kişiye de 10’ar dakika (toplamda 200-300 dakika) konuşma hakkı verilmiş olmasının da parti tarihine kara leke olarak düştüğü belirten muhalifler “Katılsaydık, ilk şefin konuşmasına da, antidemokratik zaman ayarlanmasına da karşı çıkar veya toplantıyı terk ederdik. Demokraside, lehte ve aleyhte konuşmaların toplamları eşit olmalıdır. ‘2 aleyhte 2 lehte’ gibi sistemler bunun için düşünülmüştür. Ama, çoğulcu olduğunu iddia eden partinin bu toplantısında da buna da uyulmamıştır” açıklamasında bulundu.

            SYKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından “Toplantı bilgilendirme ve sonuç değerlendirmesi”ni de eleştiren muhaliflerden istifa edenler gibi ve etmeyenler de daha raporun başında yer alan “Gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantıya istifa eden yoldaşlarımızın da katılmış olmasını tercih ederdik. Merkez Yürütme Kurulu olarak bütün uğraşlarımıza rağmen bu sonuca ulaşma olanağını elde edemedik.” değerlendirmenin gerçeklerden uzak olduğu belirtildi. Değerlendirme, istifa etmemiş olan çok sayıda üye tarafından da eleştirilerek “Toplantı gibi, değerlendirme de taraflıdır” yorumları da yapıldı.

            Toplantıya katılan üyelerden de istifa ve tepki yorumları gelmeye devam ediyor.

“Toplantının gündemi de kendisi de taraflı”

            Tartışma konusu olan ve toplantı öncesi istifa edenler tarafından önerilen 20 civarındaki maddenin, sadece 5-6’sının gündeme alınmasını ve işlenmesini eleştiren grup “20 civarındaki maddeyi açıklamaları zor olacağı için engellediler, ama 5-6 madde üzerine yapılan tartışma da MYK’nın yorumu da akıllara durgunluk verir şekildedir” diyerek “Tek tek maddelere yapılan yorum, gerçekçi ve devrimci yorum değildir” dendi. “Kararların alınması da antidemokratiktir” diyen grup “Yüzde 40’ın altında olan bir katılım ile gerçekleştirilebilen toplantıda, karar alınması da tüzük ihlalidir. Çoğulculuğa, parti içi demokrasiye, hele hele sosyalist demokrasiye hiç uymaz” dedi.

Bu konuda bir-iki örnek de veren grup, sansür konusunun bile çarpıtıldığını, keyfi tarifte bulunulduğunu belirterek, MYK’nın şöyle bir değerlendirme yaptığını belirti: “Öncelikle tanımlama yanlıştır. ‘Sansür’, karar verilmiş bir yayının içeriğindeki bir ya da birden çok unsurun son anda yayımdan çıkarılmasıdır. SiyasiHaber Hüseyin Şenol’un seçimlerle ilgili yazısının basımına karar vermiş olmadığı için ‘sansür’ tanımlaması yanlıştır.”

“Peki nedir sansür?” sorusunu soran grup “Herhalde parti kamuoyu bu çarpıtmaya sessiz kalmayacaktır. Sansür, yayından kaldırma, kesintiye uğratma ve baştan yayınlanmayacağı da belirtilen bir tavırdır” diyerek “MYK’nın bu karara varması için 1,5 yıl mı gerekiyordu?” sorusunu da yöneltti.

Şu anda bu haberi de okuduğunuz internet gazetesi Avrupa Demokrat hakkında ilginç değerlendirmede bulunan MYK, kendini fazla zorlayarak şu yorumda bulunmuş: “Parti organında tartışması dahi yapılmadan bir yayın organının yayınlanması hiçbir demokratik prensiple bağdaşmaz. Bütün düzeyleriyle parti içi demokrasiyle çelişen bir davranıştır.”

“Partinin herhangi bir alanının, organının, yerelinin yayını olmayan bir basın-yayın organı için yapılan bu yorumu yapanların, iktidar olduğunda, devletleştiğinde neleri yapacağının da işaretidir.” diyen grup “Tarihte maalesef örnekleri çok bu antidemokratik yaklaşımın” dedi.

Tartışmalar daha da yoğunlaştı

            Muhalif grup tarafından “Tasfiye girişimi” olarak da adlandırılan toplantı ve üzerine tartışmalı MYK değerlendirmesi, tartışmaları durdurmak bir yana, daha da artırdığı bilgisi verildi.

Sansür ve diğer konu başlıklarında da istifa eden grubun MYK tarafından değersizleştirme yoluna gidildiğini belirten grup, raporda geçen ve yer verilmeyen diğer konu başlıklarına ayrıca kişisel olarak kamuoyuna açıklamada ve yorumda bulunmak istediklerini açıkladılar.

“Sansür konusunda MYK değerlendirmesinde verilen ‘Kamanev ve Zinovyev’ örneği de ‘eksik’ ve yanlıdır. Kıyaslamaya bakın: Bir tarafta ‘Bolşevik Devrimi’ ve diğer tarafta da ‘Seçimlerde CHP ittifaklısı faşist İYİ Partiyi desteklemek’. Ama taraflık konusunda ‘tutturunca”, çok şey ‘mübah’ oluyor.” açıklamasında bulunan muhalifler, şunları ekledi: “Lenin’i bari rahat bırakın. Bu konuda Lenin’i de savunur, size onlarca örnek de veririz, Lenin ve muhalifler konusunda. Aynı şekilde muhaliflere parti yayın organında yer veren Lenin’den, sansürcülük konusunda size ekmek çıkmaz.”

MYK tarafından abartılarak, saptırılarak ve gerçeklerden uzak bir tarzda yapılan “sansür” ve “toplumsal bir hareket hakkında suç duyurusu” konuları başta olmak üzere, kadına şiddet, mobbing ve linç, disiplin, tartışmaların engellenmesi için kapatılan messenger grupları, kongrenin örgütlenmesi, suni organların oluşturulması, sokak fetişizmi suçlamaları, şeflik-abilik sorunu, sosyalist demokrasi, parti içi demokrasi, resmi olmayan organlar üstü toplantılar, Marksist Akademi, HDP ve HDK-A, Demokratik Güç Birliği, ulusal sorun, şovenizm ve sosyal-şovenizm, Kemalizm, Avrupa alan örgütlenmesi, yayınlar, gençlik, sağından medet ummak, ittifaklar gibi konu başlıklarını da önümüzdeki dönemde işleyeceklerini belirten muhalifler, tek tek kişisel veya ortak imzalarla yazmaya devam edeceklerini açıkladılar. “Sosyalist demokrasiye, parti içi demokrasiye katkı sağlayacağını umduğumuz bu tartışma başlıklarına diğer SYKP’den ve diğer devrimci demokrat komuoyundan kişi ve grupların da ortak olmasını isteriz” diyen grup “Bu tartışmalar tarihe nottur” açıklamasında bulundu.

Yine, adı geçen toplantının özellikle bir-kaç kişi üzerinde yoğunlaştırılmasının da hem Avrupa Koordinasyonu hem de MYK tarafından organize bir şekilde yapıldığını belirten istifa eden ve diğer muhalif kesim “Bu antidemokratik işleyişe sessiz kalmayacağız” açıklamasında bulundular.

İstifalara yenilerinin eklendiği SYKP’de, Avrupa’nın tüm ülkelerinde ve Türkiye’de tartışmalar devam ediyor. Muhalif olanlar içinde de, önümüzdeki dönemde yeni istifaların da geleceği bekleniyor.


Avrupa Demokrat olarak; muhaliflerin görüşlerine ve haberlerine yer vermeye devam edeceğimizi belirtirken, karşıt görüşleri de yayımlayacağımızı bir kez daha açıklamakta fayda görüyoruz.

Konuyla bağlantılı diğer yazılır:
https://www.avrupademokrat.com/demokrasi-olmadan-asla-1-huseyin-senol/
https://www.avrupademokrat.com/demokrasi-olmadan-asla-2-huseyin-senol/
https://www.avrupademokrat.com/sykpden-yollarini-tamamen-ayirdilar/
https://www.avrupademokrat.com/sykpnin-avrupa-demokrati-hedef-gostermesi-uzerine-zorunlu-aciklama/

Tags: , , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑