Avrupa

Published on Eylül 18th, 2020

0

AGEB Koordinasyonu toplandı

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB) koordinasyon toplantısı Köln’de gerçekleştirildi.

AGEB bileşenlerinin toplantısının yapıldığı süreçte Türkiye`de  Halk savaşı çizgisinde devrimci mücadele yürütürken Dersim kırsalında ölümsüzleşen Nubar ve Rosa yoldaşlar şahsında tüm ölümsüzleşenlerin mücadelelerini sahiplenme duygularıyla toplantı başlatıldı.

Avrupa ülkelerinde AGEB bileşeni federasyon, dernek, ülke temsilcilikleri ile Kadın ve Gençlik temsilcilerinden oluşan Koordinasyon toplantısında Pandemi süreciyle avrupa`da yaşanan sürecin, emekçi kesimlere ve devrimci demokratik faaliyetlere etkilerini tartışarak değerlendirmeler yaptı. Önümüzdeki sürecin faaliyetlerinin örgütlenmesi ve bileşen kurumlarıyla koordine edilmesine yönelik kararlar aldı, öneriler şekillendirdi.

AGEB Koordinasyonu toplantısında; Avrupa ülkelerinde Pandemi süreci, işçi ve emekçi kesimlerde işten çıkartılmaların yarattığı güvencesizlik iklimi, Mültecilere ve göçmenlere yönelik artan ırkçı saldırılar, Türkiyede faşist devletin, başta Kürt ulusu olmak üzere her milliyetten halkımıza karşı saldırgan faşist uygulama ve politikaları kapsamında yapılan değerlendirmeler ışığında ; Avrupada devrimci demokratik görevler, kısa, orta, uzun vadeli mücadele ve hedeflerimiz bağlamında Eylembirlikleri ve Güçbirliklerine yaklaşımlar tartışılarak sonuçlara varıldı.

Toplantıda alınan karar ve sonuçlardan bazıları şöyle;

*AGEB bileşenlerini oluşturan federasyon, Kadın, Gençlik ve ülke temsilciliklerinin katılımıyla önümüzdeki dönem bir toplantı düzenlenmesi ve Kolektif tartışmaların yapılarak, AGEB calışmalarının kapsamı, hedefi ve yönelimlerine dair kavratıcı bir tartışmanın yapılması, Avrupa`da Konfederasyon sürecinde yaşanan tasfiyeciliğin ve reformizmin düşünsel etkilerine karşı saflarımızdaki mücadelenin devam ettirilmesi ve tüm çalışmalarda devrimci mücadeleye hizmetin öncelenmesi ve proleter sınıf bilinciyle donanılmasına yönelik bir eğitimin gerekli olduğu saptandı.

  • Devrimci faaliyetlerin yeteri düzeyde örgütlenemediği ülkelerde  AGEB bileşenlerinin hızlı şekilde örgütlenmesi ve çalışmalara dahil edilmesi,
  • AGEB `in tanıtımı ve Programının Türkçesinin, Almanca, Fransızca, ve İngilizce dillerini kapsayacak şekilde yayımlanması AGEB logolu bayrakların basılarak alanlara ulaştırılması, web sayfasının yeniden düzenlenmesi,
  • Avrupa`da dışımızdaki eylem ve güç birlikleriyle doğru bulduğumuz hedefler ve politikalara hizmet edecek şekilde ilişkilenmek, dışımızdaki dost güçlerin geçmiş dönemde kurumumuza yönelik  tavırlarını eleştirerek, devrimci çalışmaları güçlendirecek platformlara / gözlemci / katılımcı / bileşen / şekilinde dahil olmayı yapılacak görüşmeler ve tartışmalar sonrasında kararlaştırmak,
  • Ocak 2021 tarihinde Berlin`de gerçekleştirilecek LLL yürüyüş ve etkinliklerine faal olarak katılmayı planlayan Koordinasyon içinde, iş ve görev paylaşımının yapıldığı  toplantı verimli bir şekilde gerçekleştirildi.

Avrupa Haber Merkezi (AHM)

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑